Zarząd

Zarząd Spółdzielni:

Prezes Zarządu – mgr  inż. Wiesław KUCHARCZYK
Z-ca Prezesa Zarzadu – Bożena PIOTROWSKA

Prezes Zarządu i  Zastępca  Prezesa przyjmują mieszkańców w poniedziałki, w godzinach od 13.00 do 16.00,  po uprzedniej  rejestracji w tygodniu poprzedzającym spotkanie, w sekretariacie Spółdzielni – pokój nr 19  I piętro, telefon 58 302 30 25 do 27.

Możliwość komentowania jest wyłączona.