Regulaminy

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat w GSM

Regulamin Zebrań Wyborczych do RPN

Regulamin wnoszenia i rozliczeń z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w GSM

Regulamin przeprowadzania spółdzielczego referendum

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków GSM

Regulamin przyznawania i najmu pomieszczeń gospodarczych w budynkach mieszkalnych GSM

Regulamin gospodarki konserwacyjno remontowej GSM

R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, terenów i miejsc pod reklamy w GSM

Regulamin ogłaszania i przeprowadzania przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach GSM

Regulamin finansowania budowy i użytkowania garaży w GSM

Regulamin współżycia mieszkańców i porządku domowego w GSM

Regulamin udostępniania dokumentów członkom GSM

R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlano -remontowych, usług i dostaw na rzecz GSM

Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów GSM

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszy GSM

REGULAMIN w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w GSM

Regulamin Rady Przedstawicieli Nieruchomości GSM

Zasady funkcjonowania systemu Internetowej Obsługi Kontrahenta GSM

Regulamin przeprowadzania windykacji należności przez GSM

Regulamin przyznawania i użytkowania odpłatnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych i terenu na postawienie garaży blaszanych w GSM

Regulamin wydawania pilotów i identyfikatorów

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w GSM

Możliwość komentowania jest wyłączona.