Rada Nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (w przedłużonej kadencji 2017- 2020)  uzupełniony w dniu 3.12.2021r. o wakujący mandat, zgodnie z § 109 Statutu Spółdzielni.

1. Ewa NOWAK                     – Przewodnicząca RN
2. Dariusz WASIELEWSKI      – Zastępca Przewodniczącej RN
3. Wojciech PORTALSKI         – Sekretarz RN
4. Aleksandra ŁABIENIEC      – Przewodnicząca Komisji Ekonomicznej
5. Halina BOGDANOWICZ     – Członek RN
6. Czesław KOCOT               –  Przewodniczący Komisji Technicznej
7. Jan MAŁGORZEWICZ        – Członek RN
8. Jan KAZIMIERCZYK          – Członek RN
9. Stefan KLEINSZMIDT        – Członek RN
10. Zbigniew WIŚNIEWSKI    – Członek RN
11. Leszek BREDAU              – Członek RN (od 3.12.2021r)

 

INFORMUJEMY , ŻE

W siedzibie Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w wyznaczone poniedziałki, w godzinach 16.00- 17.00 członkowie Rady Nadzorczej GSM pełnią dyżury o charakterze interwencyjnym.
Osoby chcące przybyć na dyżur członka RN proszone są o zgłoszenie swojej wizyty pod numerem tel. 58 302-30-25 w tygodniu poprzedzającym termin dyżuru oraz przybycie na spotkanie z dokumentacją dotyczącą poruszanej sprawy.

Podczas dyżurów przypadających w czasie epidemii obowiązuje przestrzeganie wymogów sanitarnych.

Terminy najbliższych dyżurów są następujące:

  • 17 stycznia 2022r.
  • 21 luty 2022r.
  • 21 marca 2022r.
  • 25 kwietnia 2022r.
  • 16 maja 2022r.
  • 20 czerwca 2022r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.