Rada Nadzorcza

Walne Zgromadzenie Członków Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach

29 maja i 1 czerwca 2017r. dokonało wyboru Rady Nadzorczej na kadencję

2017 – 2020.

Na zwołanym w dniu 9.06.2017r. przez Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z § 119 ust.1 Statutu Spółdzielni pierwszym posiedzeniu, Rada Nadzorcza Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ukonstytuowała się następująco:

1. Ewa NOWAK                     – Przewodnicząca RN

2. Dariusz WASIELEWSKI       – Zastępca Przewodniczącej RN

3. Wojciech PORTALSKI        – Sekretarz RN

4. Aleksandra ŁABIENIEC      – Przewodnicząca Komisji Ekonomicznej

5. Zenon TYRAKOWSKI         – Przewodniczący Komisji Technicznej

6. Halina BOGDANOWICZ     – Członek RN

7. Czesław KOCOT               – Członek RN

8. Jan MAŁGORZEWICZ        – Członek RN

9. Jan KAZIMIERCZYK          – Członek RN

10. Stefan KLEINSZMIDT      – Członek RN

11. Zbigniew WIŚNIEWSKI    – Członek RN

 

INFORMUJEMY,  ŻE

W SIEDZIBIE GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W GDAŃSKU, PRZY  ULICY POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH 3

W WYZNACZONE PONIEDZIAŁKI, W GODZINACH   16.00-17.00

PEŁNIĄ DYŻURY

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

 

Terminy najbliższych dyżurów są następujące:

20 stycznia 2020 r.
17 lutego 2020 r.
16 marca 2020 r.
20 kwietnia 2020 r.
18 maja 2020 r.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.