Rada Nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (w przedłużonej kadencji 2017- 2020)  uzupełniony w dniu 31.08.2022r. o wakujący mandat, zgodnie z § 109 Statutu Spółdzielni.

1. Ewa NOWAK                     – Przewodnicząca RN
2. Dariusz WASIELEWSKI      – Zastępca Przewodniczącej RN
3. Halina BOGDANOWICZ     – Sekretarz RN
4. Aleksandra ŁABIENIEC      – Przewodnicząca Komisji Ekonomicznej
5. Czesław KOCOT               –  Przewodniczący Komisji Technicznej
6. Jan MAŁGORZEWICZ        – Członek RN
7. Jan KAZIMIERCZYK          – Członek RN
8. Stefan KLEINSZMIDT        – Członek RN
9. Zbigniew WIŚNIEWSKI     – Członek RN(zgon)
10. Leszek BREDAU              – Członek RN (od 3.12.2021r)
11. Jolanta MĄDRZAK          – Członek RN (od 31.08.2022r)

 

INFORMUJEMY , ŻE

W siedzibie Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w wyznaczone poniedziałki, w godzinach 16.00- 17.00 członkowie Rady Nadzorczej GSM pełnią dyżury o charakterze interwencyjnym.
Osoby chcące przybyć na dyżur członka RN proszone są o zgłoszenie swojej wizyty pod numerem tel. 58 302-30-25 w tygodniu poprzedzającym termin dyżuru oraz przybycie na spotkanie z dokumentacją dotyczącą poruszanej sprawy.

Podczas dyżurów przypadających w czasie epidemii obowiązuje przestrzeganie wymogów sanitarnych.

Terminy najbliższych dyżurów są następujące:

  • 16 stycznia 2023r.
  • 20 luty 2023r.
  • 20 marca 2023r.
  • 17 kwietnia 2023r.
  • 15 maja 2023r.
  • 19 czerwca 2023r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.