Druki

1 Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu GSM

2 Oświadczenie – nieczystości-nie będzie zamieszkiwał

3 Oświadczenie -nieczystości – będzie zamieszkiwał

4 Pismo dot. załączników, zgłoszenie członkostwa (nabycie prawa odrębnej własności)

5 Oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

6 Pismo dot. załączników (dot. nabycia własnościowego prawa)

7 Pismo dot. załączników – brak członkostwa (nabycie prawa odrębnej własności)

8 Pismo dot. nabycia przez współwłaścicieli prawa odrębnej własności

Pismo dot. nabycia przez współuprawnionych własnościowego prawa

10 Oświadczenie dotyczące danych osobowych

11 OŚWIADCZENIE dotyczące danych kontaktowych

12 Zgłoszenie członkostwa dla właścicieli lokali odrębna własność

13 Wniosek o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności

14 Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności

15 Oświadczenie osoby, która nabyła prawo do mieszkania w zasobach Spółdzielni w sprawie zgłoszenia ilości osób do obciążeń czynszowych

16 Druk zgłoszenia kandydatury na członka Rady Nadzorczej GSM z listą poparcia kandydata

17 Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej GSM

18 Oświadczenie kandydata na członka do Rady Nadzorczej GSM dotyczące posiadania biernego prawa wyborczego

19 Oświadczenie o danych osobowych- załącznik do wniosku o ustanowieniu odrębnej własności

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.