Ogłoszenia i komunikaty

Informacja dla osób zadłużonych w GSM

3 lutego 2017

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że została zawarta umowa z Biurem Zamiany i Sprzedaży Nieruchomości “Twój Dom”o współpracy w zakresie zamiany zadłużonych mieszkań. Zgodnie z treścią w/w umowy, zamiana mieszkań przeprowadzona będzie wyłącznie na podstawie dobrowolnie złożonego wniosku dłużnika o … Czytaj dalej »

Komunikat

14 listopada 2016

Gdańsk, dnia 18.10.2016r. KOMUNIKAT W związku ze zmianą dozoru w administracjach uprzejmie informujemy mieszkańców, że z dniem 1.11.2016r. uruchomiony jest nowy telefon pogotowia lokatorskiego czynny w następujących godzinach:     pon. –  pt.   2200 – 700 sob. / niedz.     … Czytaj dalej »

Informacja o Internetowej Obsłudze Kontrahenta

20 sierpnia 2014

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż od dnia 20 sierpnia 2014r. na stronie internetowej Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (www.gdanskasm.pl) zostanie uruchomiona zakładka – Internetowa Obsługa Kontrahenta. Jest to moduł umożliwiający podgląd kartoteki finansowej lokalu mieszkalnego lub garażu. Moduł pozwala sprawdzić aktualne saldo, wyniki … Czytaj dalej »

Informacja o naliczaniu opłat za wywóz nieczystości

18 września 2013

I N F O R M A C J A                                                                                         Gdańsk 13.09.2013 W nawiązaniu do zgłoszonych wniosków o zmianę zasad naliczania opłat za wywóz nieczystości informujemy, że planowana jest nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku   w   gminach.   Na   posiedzeniu    … Czytaj dalej »

Informacja o nowej taryfie dla ciepła systemowego GPEC

26 kwietnia 2013

UWAGA  !!! Informujemy, iż od 1 kwietnia 2013 weszła w życie nowa Taryfa dla Ciepła Systemowego GPEC , zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W związku z powyższym  od 01.05.2013 r. została wprowadzona zmiana miesięcznej stawki zaliczki na pokrycie kosztów … Czytaj dalej »

Wezwanie Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych do usunięcia naruszenia prawa w uchwałach podjętych przez Radę Miasta Gdańska 28.02.2013 r.

18 marca 2013

Wystapienie Rady Nadzorczej do Rady Miasta Gdańska w sprawie opłat za wywóz nieczystości od 01.07.2013r.

DO/ 874 /2013                                                                                               Gdańsk 15.03.2013r. Rada Miasta Gdańska Nowy Ratusz ul. Wały Jagiellońskie 1 Gdańsk Dotyczy:    opłat za wywóz nieczystości od 1.07.2013r. Rada Nadzorcza Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że na posiedzeniu  w dniu 14.03.2013r. zapoznała … Czytaj dalej »

List otwarty w sprawie opłat za śmieci

26 lutego 2013

LIST OTWARTY w sprawie opłat za śmieci Wpisany przez Patronacka Zarząd środa, 20 lutego 2013 09:27 L I S T O T W A R T Y gdańskich spółdzielni mieszkaniowych w sprawie wysokości opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych … Czytaj dalej »

Znacznie zawyżone wydatki za gdańskie “śmieci”

Z nową strukturą opłaty odpadowej opracowaną przez Urząd Miasta Gdańska nie zgadzają się prezesi gdańskich spółdzielni mieszkaniowych. W ich ocenie, bez względu na to, jaką metodę wybiorą gdańscy radni na lutowej (28 czwartek) sesji spośród czterech wariantów co do wywozu … Czytaj dalej »

Komunikat o terminie wnoszenia opłat

24 sierpnia 2012

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż zgodnie z § 95 ust. 1 statutu GSM opłaty związane z użytkowaniem lokali mieszkalnych i garaży winny być wnoszone z góry do 15-go dnia miesiąca.