Ogłoszenie – zebranie

7 Marzec 2023

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 119 ust. 1 pkt. 8 w związku z § 124 ust. 2 Statutu Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że:

 w dniu 7 marca 2023r. (wtorek) o godz. 1700

 w siedzibie Administracji Osiedla Nr 1 przy ul. Diamentowej 7  odbędzie się:

ZEBRANIE w sprawie wyboru członków do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Nr 1

 z nieruchomości mieszkaniowej obejmującej ulice:

Piaskowa 10, Koralowa 1,2,3, Perłowa 2,4,6, Granitowa 2,4,6.

 Porządek zebrania:

Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

  1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Powołanie Komisji skrutacyjnej, zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru członków do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Nr 1 na nową 4-letnią kadencję 2023-2027.
  4. Ogłoszenie wyników wyborów i zamknięcie zebrania.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.