Ogłoszenie- zebranie

7 Marzec 2023

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 119 ust. 1 pkt 8 w związku z § 124 ust. 2 Statutu Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że:

 w dniu 16 marca 2023r. (czwartek) o godz. 1700

 w siedzibie Spółdzielni w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 3 – sala narad –  parter, odbędzie się:

ZEBRANIE w sprawie wyboru członków

do Rady Przedstawicieli Nieruchomości  Osiedla Nr 2

 z nieruchomości mieszkaniowych obejmujących ulice:

Kartuska 17,17A,19, Powstańców Warszawskich 3, Skarpowa 20,22,24,26, Skarpowa 21,23,25, Zakopiańska 14,16,18,20.

 Porządek zebrania: 

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji skrutacyjnej, zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru członków do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Nr 2 na nową 4-letnią kadencję 2023-2027.
  5. Ogłoszenie wyników wyborów i zamknięcie zebrania.

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.