Ogłoszenie – zebranie

7 Marzec 2023

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 119 ust. 1 pkt. 8 w związku z § 124 ust. 2 Statutu Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że:

 w dniu 15 marca 2023r. (środa) o godz. 1700

w siedzibie Spółdzielni w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 3 – sala narad –  parter   odbędzie   się:

ZEBRANIE w sprawie wyboru członków

do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Nr 2

 z nieruchomości mieszkaniowych obejmujących ulice:

Kolonia Zręby 15,16, Malczewskiego 78, Ogińskiego 16, Szara 27, Szara 5,7,9.

 Porządek zebrania: 

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji skrutacyjnej, zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru członków do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Nr 2 na nową 4-letnią kadencję 2023-2027.
  5. Ogłoszenie wyników wyborów i zamknięcie zebrania.

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.