Ogłoszenie- zebranie

7 Marzec 2023

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 119 ust. 1 pkt. 8 w związku z § 124 ust. 2 Statutu Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że:

w dniu 13 marca 2023r. (poniedziałek) o godz. 1700

w siedzibie Spółdzielni w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 3 – sala narad – parter   odbędzie   się:

ZEBRANIE w sprawie wyboru członków do Rady Przedstawicieli Nieruchomości  Osiedla Nr 2

 z nieruchomości mieszkaniowych obejmujących ulice:

Rajska 14AB; Stolarska 2; Stolarska 4; Stolarska 6; Wałowa 38;

Zamkowa 2,  Spadzista 2,4,7,10, Żabi Kruk 11

  Porządek zebrania: 

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji skrutacyjnej, zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru członków do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Nr 2 na nową 4-letnią kadencję 2023-2027.
  5. Ogłoszenie wyników wyborów i zamknięcie zebrania.

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.