Ogłoszenie -zebranie

7 Marzec 2023

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 119 ust. 1 pkt. 8 w związku z § 124 ust. 2 Statutu Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Spółdzielni zawiadamia, że:

w dniu 9 marca 2023r. (czwartek) o godz. 1700

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdańsku, przy ul. Głębokiej 11
(wejście główne) odbędzie  się:

ZEBRANIE w sprawie wyboru członków do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Nr 1

 z nieruchomości mieszkaniowych obejmujących ulice:

Głęboka 6, Mostek 26, Siennicka 3,4, Długie Ogrody 45,47,49, Elbląska 67AB, Hoża 5, Stryjewskiego 31, Zalesie 10.

 Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji skrutacyjnej, zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie tajnego głosowania w sprawie wyboru członków do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla Nr 1 na nową 4-letnią kadencję 2023-2027.
  5. Ogłoszenie wyników wyborów i zamknięcie zebrania.

Możliwość komentowania jest wyłączona.