Przetarg

9 Grudzień 2022

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony  na rok 2023, w zakresie:

  • roboty remontowo-budowlane – malowanie klatek schodowych i piwnic, remonty boksów piwnicznych
  • roboty remontowo-budowlane – kapitalne remonty balkonów
  • roboty instalacyjne – sanitarne

Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni pod nr tel. 58 302-30-25 wew. 56, 12.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do nabycia, drogą e-mailową po zgłoszeniu zapotrzebowania w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Oferty należy przesyłać na adres Zamawiającego do dnia 15.12.2022r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2022r. godzina 10.00. w biurze Zarządu przy                            ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Możliwość komentowania jest wyłączona.