Ogłoszenie – przetarg

7 Czerwiec 2022

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony                   na rok 2022, na wykonanie:

  • remonty kapitalne balkonów

Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni pod nr tel. 58 302-30-25 wew. 56, 12.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do nabycia, drogą e-mailową po zgłoszeniu zapotrzebowania w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Oferty należy przesyłać na adres Zamawiającego do dnia 21.06.2022r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2022r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Możliwość komentowania jest wyłączona.