Przetarg

17 Styczeń 2022

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony  na rok 2022, w zakresie:

  • roboty remontowo-budowlane,
  • przeglądy instalacji gazowych,
  • roboty instalacyjne,
  • roboty drogowe,
  • koszenie terenów zielonych,
  • wykonanie dokumentacji projektowej.

Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni pod nr tel. 58 302-30-25 wew. 56, 12.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do nabycia, drogą e-mailową po zgłoszeniu zapotrzebowania w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Oferty należy przesyłać na adres Zamawiającego do dnia 28.01.2022r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2022r. bez udziału oferentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Możliwość komentowania jest wyłączona.