KOMUNIKAT w sprawie pom. gospodarczych – AO-1

30 Wrzesień 2020

                                     Szanowni Państwo
                                   Mieszkańcy budynku

Wezwanie do opuszczenia samowolnie zajętych i bezumownie użytkowanych pomieszczeń gospodarczych w budynku

 Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ponownie wzywa użytkowników samowolnie zajętych pomieszczeń gospodarczych w budynku, wydzielonych z części korytarza/piwnicy w budynku, do opuszczenia, opróżnienia i przekazania tych pomieszczeń Administracji Osiedla,

(po uprzednim telefonicznym – nr tel. (58) 302-12-49 lub (58) 309-44-61 – uzgodnieniu terminu), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2020 roku.

 Jednocześnie, ponownie przypominamy, iż w powyższym terminie, tj. do dnia 30 listopada 2020 roku, użytkownicy takich pomieszczeń, mają możliwość zalegalizowania najmu, poprzez zawarcie ze Spółdzielnią umowy najmu, z mocą obowiązującą i opłatami od dnia 1 sierpnia 2020 roku (pierwszy termin upływu wezwania do opuszczenia bezumownie zajmowanych pomieszczeń gospodarczych). Opłata za najem pomieszczenia, na podstawie Uchwały Nr 53/2014 Rady Nadzorczej Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 18 września 2014r, wynosi: za pomieszczenie o powierzchni do 4 m² (włącznie) – 8,00 zł miesięcznie, za pomieszczenie o powierzchni powyżej 4 m² – 3,00 zł za metr ², miesięcznie.

Szczegółowych informacji w tym zakresie, udzielają Administracja Osiedla Nr 1, przy ul. Diamentowej 7, tel. (58) 302-12-49 lub (58) 309-44-61, oraz Dział Członkowski Spółdzielni,tel. (58) 302-30-25 wew. 19

W przypadku niezalegalizowania najmu, nieopuszczenia i nieopróżnienia pomieszczenia, Administracja Osiedla, w terminie, do dnia 10 grudnia 2020 roku, dokona opróżnienia takich pomieszczeń gospodarczych (po uprzednim usunięciu zabezpieczenia, jeżeli okaże się to konieczne), i wywiezienia znajdujących się w nim przedmiotów, na wysypisko śmieci.

Apelujemy o zalegalizowanie najmu.

Zarząd

Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Możliwość komentowania jest wyłączona.