KOMUNIKAT

9 Kwiecień 2020

KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem związanym z epidemią wirusa COVID -19,  Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w trosce o zdrowie mieszkańców Spółdzielni podjął następujące środki bezpieczeństwa:

-wprowadza się minimum raz dziennie odkażanie środkami dezynfekującymi klamek drzwi wejściowych do budynków i do piwnic, przycisków domofonowych i windowych oraz klamek do altan śmietnikowych,

– do odwołania  wprowadza się zakaz korzystania z osiedlowych placów zabaw,

– ograniczono interwencje konserwatorów w mieszkaniach do prac typowo awaryjnych.

Prosimy o stosowanie się mieszkańców do wytycznych ogłaszanych w środkach masowego przekazu, zachowanie szczególnej ostrożności oraz  ograniczenie  wychodzenia  z  domów  do  sytuacji  koniecznych.

 

Zarząd
Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Możliwość komentowania jest wyłączona.