Przetarg

10 Marzec 2020

GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Powstańców Warszawskich 3
80-152 Gdańsk

 _________________________________

 Ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót:

– koszenie trawy

– remonty dźwigów

– przeglądy gazowe

– roboty instalacyjno – sanitarne

w zasobach Spółdzielni w 2020 r.

Oferta powinna zawierać :

  • dokumenty formalno-prawne prowadzonej działalności,
  • referencje i warunki gwarancji,
  • ofertę cenową.

Oferty mogą być składane na każdą pozycję osobno.

Informacji udziela dział techniczny, pokój nr 12 (tel. 58 302-30-25 wew. 56).

Specyfikacje Warunków Zamówienia   do nabycia w siedzibie Zarządu Spółdzielni  za cenę 30 zł  + VAT.

Oferty należy składać w sekretariacie do dnia 19.03.2020 r. do  godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2020 r. w godzinach:

  – koszenie trawy                             – 9.00

– remonty dźwigów                          9.30

– przeglądy gazowe                           -10.00

– roboty instalacyjno – sanitarne     – 10.30

 Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

Możliwość komentowania jest wyłączona.