Ogłoszenie – przetarg

27 Luty 2020

GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Powstańców Warszawskich 3
80-152 Gdańsk

 ______________________________________

 Ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie robót:

– ogólnobudowlanych,

– wymianę stolarki okiennej oraz

– wymianę drzwi

w zasobach Spółdzielni w 2020 r.

 Oferta powinna zawierać :

  • dokumenty formalno-prawne prowadzonej działalności,
  • referencje i warunki gwarancji,
  • kosztorysy ofertowe,
  • stawki do kosztorysowania i rozliczeń,
  • zaparafowany wzór umowy.

Oferty mogą być składane na każdą pozycję osobno.

Informacji udziela dział techniczny, pokój nr 12 (tel. 58 302-30-25 wew. 56).

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedmiary robót do nabycia w siedzibie Zarządu Spółdzielni  za cenę 50 zł  + VAT.

Oferty należy składać w sekretariacie do dnia 09.03.2020 r. do  godz. 1600.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania przetargu w części lub w całości bez podania przyczyny.

Możliwość komentowania jest wyłączona.