Dzierżawa terenu przy ul. Małomiejskiej 42 w Gdańsku

21 listopada 2019

Gdańsk, dnia 21.11.2019 r.

Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku,

wydzierżawi :

–  teren o pow. 369,00 m² położony przy ul. Małomiejskiej 42 w Gdańsku.

Oferty, zawierające informacje na temat prowadzonej działalności oraz proponowanej stawki czynszu za 1m²,  prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku.              

 Szczegółowe informacje –  można uzyskać pod nr telefonu  58  302- 30-25  wew. 22.

Możliwość komentowania jest wyłączona.