Informacja

10 Październik 2017

I N F O R M A C J A

Realizując wniosek Walnego Zgromadzenia Członków z 2016 roku, dotyczący wprowadzenia dodatkowych opłat za doręczanie korespondencji drogą pocztową na inny adres niż adres mieszkania w zasobach Spółdzielni o treści: ,, Osoby, które podają adres do korespondencji poza zasobami Spółdzielni, obciążyć  kosztami wysyłki korespondencji ( opłata pocztowa)”, Zarząd Spółdzielni, działając na podstawie § 95 ust.10 Statutu Spółdzielni oraz Uchwały  Nr  97/2017  Rady Nadzorczej z dnia 21.09.2017r.,
uprzejmie informuje, co następuje:

Członkowie Spółdzielni  i właściciele lokali niebędący  członkami  Spółdzielni,                             od dnia   1 stycznia 2018 roku
zobowiązani są do ponoszenia dodatkowych opłat w wysokości 4,20zł/m-c za doręczenie  korespondencji za pośrednictwem poczty, na adres inny  niż, adres ich  mieszkania  znajdującego się w zasobach Spółdzielni. Osoby zainteresowane otrzymywaniem
korespondencji, zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia, wniosku w sekretariacie  siedziby Zarządu Spółdzielni lub przesłania go do Spółdzielni za pośrednictwem poczty, lub poczty elektronicznej, na adres mailowy  sekretariat@gdanskasm.pl

Jednocześnie informujemy, że dzięki systemowi Internetowa Obsługa Kontrahenta,
(strona internetowa www.gdanskasm.pl),  mogą Państwo korzystać z dostępu  do stanu swojej kartoteki finansowej w zakresie  rozliczeń z tytułu posiadania mieszkania,  w tym garażu, jak również odbioru bieżącej korespondencji bez dodatkowych opłat.

Osoby  zainteresowane korzystaniem z systemu IOK, winny zgłosić  się do Spółdzielni         (pokój nr 1) i wypełnić wniosek rejestracyjny. Wniosek należy złożyć osobiście, za okazaniem dowodu tożsamości, celem weryfikacji zawartych w nim danych oraz potwierdzenia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. Potwierdzenie tożsamości przez
pracownika Spółdzielni jest niezbędne do nadania indywidualnego  loginu  oraz  pierwszego hasła do uruchomienia  dostępu  do systemu IOK. Osoby zainteresowane otrzymywaniem  korespondencji  drogą elektroniczną, a w szczególności  korespondencji  dotyczącej: wydruków czynszowych, zawiadomień, wezwań  powinny złożyć
stosowne  oświadczenie i wskazać adres e-mail w systemie IOK.

Ponadto informujemy, że w przypadku nie złożenia wniosku w sprawie zmiany wysyłki
korespondencji korespondencja ta, od 1.01.2018r. będzie dostarczana  na adres mieszkania, którego dotyczy.

Od 1 stycznia 2018 roku,  wprowadzone zostaną  opłaty za  doręczanie upomnień  i wezwań  do zapłaty oraz wezwań przedsądowych, dotyczących opłat za mieszkanie, w związku z prowadzonym  przez Spółdzielnię
postępowaniem  windykacyjnym, na zasadach określonych w Regulaminie
prowadzenia  windykacji  należności przez Gdańska Spółdzielnie
Mieszkaniową   –  w wysokości:

upomnienie 2,50zł

wezwanie 7,50zł

wezwanie przedsądowe 10,00zł

Opłaty te  winny być  uiszczane   wraz z opłatą  za mieszkanie, w terminie
wskazanym    w upomnieniu lub wezwaniu do  zapłaty
.

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.