Informacja Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie oprotestowania projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych(druk sejmowy nr 1268)

10 marca 2017

Ogólnopolski protest członków spółdzielni mieszkaniowych

Możliwość komentowania jest wyłączona.