Informacja dla osób zadłużonych w GSM

3 Luty 2017

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że została zawarta umowa z Biurem Zamiany i Sprzedaży Nieruchomości “Twój Dom”o współpracy w zakresie zamiany zadłużonych mieszkań. Zgodnie z treścią
w/w umowy, zamiana mieszkań przeprowadzona będzie wyłącznie na
podstawie
dobrowolnie złożonego wniosku dłużnika
o dokonanie zamiany lokalu mieszkalnego i  zawarciu umowy
pośrednictwa bezpośrednio pomiędzy dłużnikiem   a Biurem.

W/w Biuro posiada wieloletnie doświadczenie na rynku nieruchomości
i aktualnie współpracuje z kilkunastoma spółdzielniami mieszkaniowymi,      w tym   7 spółdzielniami z Trójmiasta.

Biuro – w ramach swoich usług – udziela pomocy także w załatwianiu spraw
formalnoprawnych występujących w trakcie zamiany mieszkania (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dekret opiekuńczy,
wymeldowanie osób, które nie zamieszkują w mieszkaniu) .

W wyniku zamiany mieszkania na mniejsze, będzie możliwość spłaty zadłużenia,  zmniejszą się również opłaty za mieszkanie.
Zarząd GSM zachęca osoby zadłużone  do korzystania z usług biura Twój Dom”. Osoby zainteresowane prosimy o zgloszenie się do
Działu Członkowskiego Spółdzielni, ul. Powstańców Warszawskich 3, pok.3 ,
tel. 58 302-30-25 w.19. lub bezpośrednio do
Biura „Twój Dom” –  Tel. kom. 664-416-832.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.