Informacja o naliczaniu opłat za wywóz nieczystości

18 Wrzesień 2013

I N F O R M A C J A                                                                                         Gdańsk 13.09.2013

W nawiązaniu do zgłoszonych wniosków o zmianę zasad naliczania opłat za wywóz nieczystości informujemy, że planowana jest nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku   w   gminach.   Na   posiedzeniu    Rady   Nadzorczej GSM w dn. 12.09.2013 postanowiono przesunąć  termin rozpatrzenia w/w wniosków do czasu zmiany ustawy.

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.