Wystapienie Rady Nadzorczej do Rady Miasta Gdańska w sprawie opłat za wywóz nieczystości od 01.07.2013r.

18 Marzec 2013

DO/ 874 /2013                                                                                               Gdańsk 15.03.2013r.

Rada Miasta Gdańska
Nowy Ratusz
ul. Wały Jagiellońskie 1
Gdańsk

Dotyczy:    opłat za wywóz nieczystości od 1.07.2013r.

Rada Nadzorcza Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że na posiedzeniu  w dniu 14.03.2013r. zapoznała się z wystąpieniem Zarządów Gdańskich Spółdzielni Mieszkaniowych z dnia 12.03.2013r. wzywającego do usunięcia naruszenia prawa                   w uchwałach Rady Miasta Gdańska dotyczących wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w pełni zgadza się z jego treścią.
W przypadku Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, której zasoby mieszkaniowe wynoszą 182.147 m2 (4.340 lokali) opłata roczna za odpady niesegregowane wg stawki 0,88 zł/m2 będzie   o 96 % wyższa od obecnych kosztów wywozu odpadów komunalnych przez PRSP wg. stawki 8,75 zł/osobę, natomiast opłata roczna za odpady segregowane będzie wyższa o 47 %.
Niestety te wyliczenia to średnia statystyczna i są one mylące.
W praktyce z uwagi na zmianę metody naliczenia stawki z osobowej na powierzchniową podwyżka dla osoby samotnej mieszkającej w lokalu o powierzchni 40 m2 wyniesie 302 % (odpady niesegregowane) lub 201 % (odpady segregowane). Przy większym metrażu wskaźniki te będą jeszcze wyższe.
Jednak największe kontrowersje budzi brak możliwości zapewnienia segregowania odpadów w budynkach wielorodzinnych. Z doświadczenia wiemy, że dyscyplina większości mieszkańców w tym zakresie będzie niweczona przez jednostki, a system kar będzie obejmował wszystkich w ramach odpowiedzialności zbiorowej. Na dzień dzisiejszy nie jest znana ich wysokość i sposób naliczania.
Zdajemy sobie sprawę, że każdy przyjęty sposób obciążania za wywóz nieczystości może budzić niezadowolenie, lecz jeżeli „nowy” oznacza wzrost kosztów o 100 % to bez uzasadnienia dla wzrostu kosztów budzi uzasadniony sprzeciw.
Zwracamy się zatem o zmniejszenie przyjętych stawek za wywóz nieczystości uchwalonych przez Radę Miasta w dniu 28.02.2013r.

Rada Nadzorcza GSM

K/o:
1. Zarząd
2. a/a

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.