Komunikat o terminie wnoszenia opłat

24 Sierpień 2012

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż zgodnie z § 95 ust. 1 statutu GSM opłaty związane z użytkowaniem lokali mieszkalnych i garaży winny być wnoszone z góry do 15-go dnia miesiąca.

Możliwość komentowania jest wyłączona.