Komunikat o ksiażeczkach czynszowych

3 Sierpień 2012


KOMUNIKAT

dot. książeczek opłat czynszowych.

W związku z coraz liczniejszym gronem osób dokonujących opłat czynszowych poprzez zlecenia w banku lub internet, istnieje możliwość ograniczenia kosztów ponoszonych przez Spółdzielnię na drukowanie dla nich indywidualnych książeczek czynszowych.

Prosimy takie osoby o złożenie pisemnie oświadczenia, że nie potrzebują nowych książeczek opłat czynszowych.

(adres e-mail: sekretariat@zgdanskasm.pl).

Wzór oświadczenia:

_______________________________                                            Gdańsk, dnia ___________

imię i nazwisko

_______________________________

adres

_______________________________

telefon kontaktowy

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, że rezygnuję do odwołania z otrzymywania indywidualnej książeczki opłat czynszowych.

_____________________

podpis

Możliwość komentowania jest wyłączona.