Ogłoszenie o pojemnikach na zużyte świetlówki

12 Lipiec 2011

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w budynkach naszej Spółdzielni zostały umieszczone specjalne pojemniki  do których można wrzucać zużyte świetlówki.

Ponieważ  świetlówki zawierają szkodliwą dla środowiska rtęć nie wolno ich wyrzucać do śmietnika wraz z innymi odpadami. Takie działanie zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  z  21.10.2005r.  podlega karze grzywny.

Informacje o lokalizacji pojemników zostały umieszczone na tablicach ogłoszeń w budynkach.

Możliwość komentowania jest wyłączona.